Praise Him gaat in september weer live repeteren!

Op 10 september start het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him weer met de repetities. Daar hebben bestuur en leden enorm naar uitgekeken want dat is tenslotte de reden van ons bestaan: zingen tot eer van God.

In eerste instantie woont een gedeelte van de koorleden de repetities bij, terwijl de overige leden thuis via een livestream met de kerk verbonden zijn en zo mee repeteren. Zodra de ontwikkelingen rond het coronavirus het toelaten, wordt de groep koorleden die de repetities bijwonen steeds groter.

De start van een nieuw seizoen is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met Praise Him.  Uniek is dat belangstellenden kosteloos de repetities online kunnen meemaken en zo kunnen kennismaken met Praise Him. Op een later moment kan dan besloten worden om officiëel lid willen worden. De koorleden zijn ervan overtuigd dat zo’n kennismaking aanleiding zal zijn om samen met anderen de boodschap van Praise Him uit te blijven dragen.

Voor informatie of toezending van inloggegevens en de in te studeren nummers kunt u zich melden bij info@praisehim.nl

Nog enkele exemplaren 

verkrijgbaar: 
onze CD

"TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID"
opgenomen in de

Grote Kerk
te Dordrecht
nu: € 7,95

(incl. verzendkosten)

Bestel


Eerstvolgende concert: