Bemoedigingsavond voor Israël op 26 oktober 2023 in de Grote Kerk Dordrecht

Onverwacht was er weer een concert vanuit Christenen voor Israël, maar wel een heel andere dan dat we gewend zijn. In verband met de oorlog in Israël werd een bemoedigingsavond georganiseerd. Bidden, zingen en spreken voor Israël. Het was een volle Grote Kerk deze avond van 26 oktober 2023. En dat ieder die aanwezig was Israël een warm hart toedraagt, werd wel duidelijk in de gesprekken (die ook meer lieten zien van de achtergrond van deze weerzinwekkende oorlog), in het zingen (er werd echt uit volle borst gezongen) en in het dirigeren, want Jan Quintus Zwart was zo mogelijk nog bezielender bezig dan normaal.

 

Bij binnenkomst ontving iedereen een programmablad, met daarin een poster met een foto van één of meer personen (veel kinderen) die door Hamas ontvoerd en nog vermist zijn. Deze poster zorgde aan het begin van de avond al voor een emotioneel moment, toen gevraagd werd hem omhoog te houden. Al die mensen en vooral kinderen die opeens niet één van de ruim 120 (onbekende) onschuldige Israëlische burgers waren, maar nu een gezicht hadden. Er werd gevraagd thuis voor hen te bidden.

 

Na de opening door ds. Kees van Velzen kreeg de ambassadeur van Israël het woord. Hij vertelde vanuit een andere optiek dan wat we in de media voorgeschoteld krijgen. Daardoor werd het beeld dat bij sommigen ontstaan was, weer wat in proportie getrokken. Hij eindigde zijn speech met de hogepriesterlijke zegen (de Heere zegene je....) en beëindigde de zegen met eraan toe te voegen: “moge de Eeuwige uw/jouw/mijn naam verbinden aan Israël”. Daarna speelde Noortje van Middelkoop het Israëlisch volkslied, wat door de ambassadeur uit volle borst meegezongen werd.

 

Jan Quintus Zwart interviewde Jesaja de Vos van de Joodse gemeenschap in Rotterdam en André Diepenbroek van de Christelijke gemeenschap in Dordrecht, beiden werkzaam bij de Israëlische ambassade. Vervolgens Nico Drost, die voor CU in de Tweede Kamer zit; Noortje van Middelkoop die samen met Jan Quintus Zwart en het Holland-Koor naar Israël zou gaan; Nathanaël Middelkoop, wethouder SGP Urk. En dat waren stuk voor stuk indrukwekkende gesprekjes.

 

Natuurlijk werd er ook veel gezongen. Samenzang en zang door ons koor, het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor "Praise Him” en het Holland-Koor beiden natuurlijk o.l.v.  Jan Quintus Zwart. Marco den Toom (orgel), Kees de Bruin (vleugel) en Noortje van Middelkoop (panfluit) begeleidden en zorgden voor een mooi muzikaal intermezzo. Jan Loosman was de solist bij het lied de Heilige Stad. Schitterend!

 

Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder indrukwekkende avond. Een avond waarop ook gecollecteerd werd voor het noodfonds van Christenen voor Israël. Dat bracht contant ruim € 5.000 op en digitaal werd er op die avond bijna € 27.000 gedoneerd. 

Foto's van deze avond zijn te zien in het fotoboek.

 
Vanaf 1 januari 2024 is de

nieuwe repetitielocatie: 

Zalencentrum van St. Vrienden

van De Hoop

Provincialeweg 122

3329 KP  DordrechtEerstvolgende concert: 27 juni Kerkbuurt 131, Sliedrecht Grote Kerk