Passieconcert in De Levensbron te Ridderkerk op zaterdag 4 april

Op zaterdag 4 april 2020 geeft het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor 'PRAISE HIM’ onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart een Passieconcert in De Levensbron te Ridderkerk. Ook dit jaar heeft Praise Him weer een prachtig programma voor u samengesteld, geheel in het teken van de lijdenstijd. Verdere medewerking zal worden verleend door André van Vliet – orgel en Diana Abspoel – hobo. Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur. Kaarten zijn voor € 8,00 verkrijgbaar via deze website, pagina concertagenda, info@praisehim.nl of via 06 25512377 en bij de ingang van de kerk. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang.


Zingen bij Praise Him

Zingen verruimt de geest, is gezond voor lijf en leden en is een fijne hobby!

 

Onder leiding van onze gedreven en inspirerende dirigent Jan Quintus Zwart, wordt er elke week enthousiast gestudeerd. Het repertoire bestaat onder meer uit psalmen, gezangen en liederen van geloof, hoop en liefde. We zingen meestal Nederlandstalige liederen, maar ook andere talen, zoals Engelse en Duitse. We zingen muziekstukken waar flink op gestudeerd moet worden, maar ook het eenvoudige lied wordt niet vergeten. Er staat ieder jaar dus voor elk wat wils op het programma. Regelmatig hebben we ook een ‘speciaal project’ op het programma staan, zoals het Oratorium De Schepping (van Johan Bredewout) en de Cantate Portraits in Grace (van Joseph M. Martin).

 

Bij Praise Him staat repeteren op de eerste plaats, maar gezelligheid, plezier en onderlinge contacten zijn vanzelfsprekend ook erg belangrijk. Een aantal keren per jaar werken we mee aan een concert. Meestal is dit in één van de Drechtstedengemeenten, maar ook in Ridderkerk, Gorinchem en soms wat verder weg kunt u ons aantreffen. Ieder jaar sluiten we af met het inmiddels traditionele ‘Kerstfeest in de Grote Kerk Dordrecht’.

 

Klinkt dit allemaal goed in de oren? Kom dan vrijblijvend een repetitieavond meemaken. Licht ook uw vrienden, familie, buren en mede-kerkgangers in en kom gezellig met elkaar een keer sfeer proeven bij Praise Him. Onze gastvrouwen staan klaar om u te ontvangen. Wij repeteren op donderdag van 20.00 – 22.00 uur in de Andreaskerk, Jacob van Heemskerckstraat 19 te Dordrecht. Aanmelden kan via info@praisehim.nl.

 

Wilt u meer weten? Kijk dan verder op deze website. Daar staat veel informatie over het koor, wordt er teruggeblikt op eerdere concerten en staan er diverse foto’s van concerten en activiteiten die we hebben gehad.


Home

Zingen voor Gods troon mogen wij hier op aarde leren. Dat was de voornaamste reden om te komen tot de oprichting van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him op 11 januari 1993 in Dordrecht.

De grondslag voor het koor is Gods Woord; de naam Praise Him spreekt dan ook voor zich. Het koorrepertoire bestaat ondermeer uit psalmen, gezangen, geestelijke liederen, spirituals en Engelse hymnes. 

Veel koorleden zijn afkomstig uit de Drechtsteden, waaraan het koor zijn naam ontleent. Met veel enthousiasme komen deze koorleden iedere week naar de Andreaskerk in Dordrecht om daar de repetities bij te wonen. Het koor staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart.

Wanneer u na het lezen van de verschillende pagina's van onze website ook enthousiast bent geworden, kunt u op onze informatiepagina meer lezen over het vrijblijvend bijwonen van enkele repetities en over hoe u lid kunt worden van Praise Him.

U kunt ons ook volgen op facebook en instagram (praisehim_drechtstedenkoor).

 

Privacy

Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van deze website en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Praise Him heeft de Privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 25 mei 2018). Voor de leden is de Privacyverklaring te vinden onder het ledenportaal, bij de pagina 'statuten'.

Kort nieuws

Dankconcert in de Grote Kerk Gorinchem op 8 januari 2020

In 2020 bestaat Christenen voor Israël 40 jaar! Op woensdagavond 8 januari werd dit jubileumjaar gestart met een dankconcert in een zeer volle Grote Kerk van Gorinchem. Medewerking aan deze avond werd verleend door Het Holland-Koor, Chr. Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him, Gerben Budding - orgel, Jan Lenselink - piano en Cloé Elsenaar - viool. De algehele muzikale leiding was in handen van onze dirigent Jan Quintus Zwart. Dit concert stond niet alleen in het teken van 40 jaar Christenen voor Israël, maar ook van een ‘wisseling van de wacht’. Pim van der Hoff droeg deze avond de voorzittershamer over aan ds. Frank Heikoop. Maar voordat dit een feit werd, kreeg de burgemeester van Gorinchem, mevrouw Reinie Melissant, het woord. Zij mocht Pim van der Hoff de versierselen opspelden, die horen bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze opgespeld vanwege zijn grote (internationale) inzet voor onder meer Christenen voor Israël. Een verraste, maar zeker geëmotioneerde Pim was hier zeer van onder de indruk. We kunnen terugkijken op een mooie en geslaagde avond vol met koorzang, instrumentale intermezzo’s en diverse sprekers.


Recent nieuws


Nog enkele exemplaren 

verkrijgbaar: 
onze CD

"TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID"
opgenomen in de

Grote Kerk
te Dordrecht
nu: € 7,95

(incl. verzendkosten)

Bestel


Eerstvolgende concert: 4 april Ridderkerk De Levensbron, Jan Luykenstraat 10