Zingen met PRAISE HIM als projectlid

Zingen voor Gods troon mogen wij hier op aarde leren. Dat mogen de leden van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him doen. Zingen kan iedereen en zeg nu eerlijk: ‘moeilijk is het niet’ én het is fijn om het te leren. Op D.V. 29 augustus a.s. is onze eerste repetitieavond na de zomervakantie. Het zal een ontspannen avond worden o.l.v. onze enthousiaste dirigent Jan Quintus Zwart.

Misschien heeft u al vaker gedacht om met ons mee te repeteren, echter u kwam er maar niet toe. Misschien wilt u zich niet direct binden, maar lijkt u een projectlidmaatschap wel iets. Dan is het nu uw kans. Direct na de zomervakantie starten we, naast de voorbereidingen voor een groots Doelenconcert voor het 35-jarig jubileum van onze dirigent, met het repeteren voor een Adventsconcert op 28 november in Zwijndrecht en ons “Kerstfeest in de Grote Kerk te Dordrecht” op 21 december.

Grijp nu uw kans en kom op donderdag 29 augustus a.s. met ons meedoen. U bent van harte welkom! De kosten voor de hiervoor genoemde projectdeelname bedragen € 25. Aanmelden kan via info@praisehim.nl. Onze gastvrouwen staan elke repetitie klaar voor de (nieuwe) gastleden. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt en maken u wegwijs op ons koor. We repeteren van 20.00-22.00 uur in de Andreaskerk, Jac. van Heemskerckstraat 19 te Dordrecht. Hartelijk welkom!


Zingen met PRAISE HIM als ‘gewoon’lid


Jan Quintus Zwart 35 jaar dirigent, jubileumconcert op 26 oktober 2019

Het concert op zaterdag 26 oktober in De Doelen (Rotterdam) ten gevolge van ‘Jan Quintus Zwart 35 jaar dirigent’ begint de nodige vorm te krijgen. Alle koren van Jan Quintus doen aan dit concert mee (zie concertagenda). Het zal een heel spektakel worden. De koorleden zullen een plaats krijgen op het podium en alle ringen ter hoogte van de orgelring, zodat het een heel majestueus geheel zal krijgen. Uiteraard blijft er voldoende ruimte over voor het publiek.

 


Home

Zingen voor Gods troon mogen wij hier op aarde leren. Dat was de voornaamste reden om te komen tot de oprichting van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him op 11 januari 1993 in Dordrecht.

De grondslag voor het koor is Gods Woord; de naam Praise Him spreekt dan ook voor zich. Het koorrepertoire bestaat ondermeer uit psalmen, gezangen, geestelijke liederen, spirituals en Engelse hymnes. 

Veel koorleden zijn afkomstig uit de Drechtsteden, waaraan het koor zijn naam ontleent. Met veel enthousiasme komen deze koorleden iedere week naar de Andreaskerk in Dordrecht om daar de repetities bij te wonen. Het koor staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart.

Wanneer u na het lezen van de verschillende pagina's van onze website ook enthousiast bent geworden, kunt u op onze informatiepagina meer lezen over het vrijblijvend bijwonen van enkele repetities en over hoe u lid kunt worden van Praise Him.

U kunt ons ook volgen op facebook en instagram (praisehim_drechtstedenkoor).

Kort nieuws

Praise Him gaf Benefietconcert in de Singelkerk te Ridderkerk op 27 juni 2019

Op 27 juni heeft het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM” onder leiding van haar dirigent Jan Quintus Zwart een Benefietconcert in de Singelkerk te Ridderkerk gegeven. Tijdens dit Benefietconcert is aandacht geschonken aan het werk van Stichting Tabitha. Deze Stichting biedt al ruim 40 jaar (financiële) hulp in Oost-Europa en dan met name in Roemenië en Oekraïne. De opbrengst van de kaartverkoop van dit concert is ten goede gekomen aan de projecten van de Stichting. Praise Him heeft een gevarieerd programma ten gehore gebracht. Verdere medewerking werd verleend door het Kinder- en Tienerkoor De Sleutel uit Ridderkerk; wat zingen zij leuk en wat deden zij hun best. Ook werden enkele liederen tezamen gezongen door de beide koren; met name het lied ‘Ik zal er zijn’ was ontroerend en gaf emotie bij publiek en koorleden. Jan Peter Teeuw bespeelde het orgel en begeleidde De Sleutel op de piano. Aan het eind van de avond kon er ook nog een mooi bedrag van de sponsorgelden worden overhandigd aan Stichting Tabitha. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde en mooie avond.


Recent nieuwsNog te verkrijgen: 
onze CD

"TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID"
'Praise Him'
o.l.v.
Jan Quintus Zwart
opgenomen in de

Grote Kerk
te Dordrecht
prijs: € 14,95
Bestel


Eerstvolgende concert: 26 oktober Rotterdam De Doelen, Schouwburgplein 50