Praise Him zingt op 16 mei 2019 in Papendrecht

Op donderdag 16 mei werkt Praise Him mee aan een koor- en samenzangavond in de Sionskerk, Rubensstraat 35 in Papendrecht.

Deze avond is georganiseerd door Christenen voor Israël. De avond begint om 20.00 uur, de toegang is vrij.

Verdere informatie kunt u lezen bij 'Concertagenda'.


Terugblik op Portraits in Grace

Op zaterdag 13 april 2019 heeft Praise Him een Passieconcert gegeven in de Bethelkerk in Zwijndrecht. In deze tijd voor Pasen staan we stil bij het offer dat onze Here Jezus uit liefde bracht tot verzoening van onze zonden. Zijn onbeschrijfelijk lijden brengt ons redding. We mochten stilstaan bij dit lijden door middel van lezingen uit Gods Woord en intense muziek aan de hand van de 9 portretten in de indrukwekkende cantate ‘Portraits in Grace’ (Portretten in genade). Dit mochten we doen met veel luisteraars in de kerk. Dank als u aanwezig was om deze avond met ons mee te maken.


.


.


Home

Zingen voor Gods troon mogen wij hier op aarde leren. Dat was de voornaamste reden om te komen tot de oprichting van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him op 11 januari 1993 in Dordrecht.

De grondslag voor het koor is Gods Woord; de naam Praise Him spreekt dan ook voor zich. Het koorrepertoire bestaat ondermeer uit psalmen, gezangen, geestelijke liederen, spirituals en Engelse hymnes. 

Veel koorleden zijn afkomstig uit de Drechtsteden, waaraan het koor zijn naam ontleent. Met veel enthousiasme komen deze koorleden iedere week naar de Andreaskerk in Dordrecht om daar de repetities bij te wonen. Het koor staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart.

Wanneer u na het lezen van de verschillende pagina's van onze website ook enthousiast bent geworden, kunt u op onze informatiepagina meer lezen over het vrijblijvend bijwonen van enkele repetities en over hoe u lid kunt worden van Praise Him.

Kort nieuws

Praise Him zingt op 16 mei 2019 in Papendrecht

Op donderdag 16 mei werkt Praise Him mee aan een koor- en samenzangavond in de Sionskerk, Rubensstraat 35 in Papendrecht.

Deze avond is georganiseerd door Christenen voor Israël. De avond begint om 20.00 uur, de toegang is vrij.

Verdere informatie kunt u lezen bij 'Concertagenda'.


Recent nieuwsNog te verkrijgen: 
onze CD

"TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID"
'Praise Him'
o.l.v.
Jan Quintus Zwart
opgenomen in de

Grote Kerk
te Dordrecht
prijs: € 14,95
Bestel


Eerstvolgende concert: 16 mei Papendrecht Sionskerk, Rubensstraat 35