Kom zingen bij Praise Him

Heeft u ook zin om met ons mee te zingen. U bent van harte welkom! We repeteren iedere donderdagavond van 20.00 - 22.00 uur op de nieuwe repetitielocatie van Praise Him: de grote zaal van het Zalencentrum van Stichting Vrienden van De Hoop, Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht. Vanaf 28 juni hebben we zomervakantie. We starten weer op D.V. donderdag 29 augustus.

 
Passieconcert op zaterdag 16 maart 2024 in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Op zaterdag 16 maart 2024 gaf Praise Him een Passieconcert in de Bethelkerk in Zwijndrecht. We keken echt naar deze avond uit, want samen met ‘ons’ kerstconcert (het Kerstfeest in de Grote Kerk) is dit passieconcert echt wel een van de hoogtepunten van het jaar. In de lijdenstijd, onderweg naar Goede Vrijdag en (God zij dank) Pasen, te mogen zingen van onze Here Jezus, die voor onze zonde zo moest lijden en aan het kruis genageld werd, dat komt zo zingend echt bij je binnen: “Hij voor mij”, wat een wonder van genade!

 

De Bethelkerk was goed gevuld, zeker gezien het feit dat er ook in deze periode veel Passie- en Paasconcerten worden gegeven. Het programma was heel afwisselend, er was uiteraard ook ruimte voor samenzang. ’Praise Him’ werd op voortreffelijke wijze begeleid door Ronald IJmker (orgel) en Kees de Bruin (piano). Zij namen tevens de instrumentale intermezzo’s voor hun rekening. Zoals altijd was de algehele leiding in handen van onze enthousiaste dirigent Jan Quintus Zwart.

 

Er werden bekende Nederlandstalige nummers gezongen met mooie koorbewerkingen, denk aan ‘Op die heuvel daarginds’ en ‘Leer mij, o Heer Uw lijden recht betrachten’. Engelstalige nummers, zoals ’Lenten Meditation’ en ‘Three crosses of shame’ en een lied in het Latijn ‘Pacem’ (dona nobis pacem, geef ons vrede). In deze tijd zeker een toepasselijk gebed. Jan Quintus nam bijna aan het eind van het concert, heel ongebruikelijk (hij noemde het zelf ook zo) de microfoon. Hij vertelde dat zingen eigenlijk 2x bidden is en dat sinds corona heel veel koren er niet meer zijn. Dat dat dus betekent dat er in deze tijd eigenlijk veel minder gebeden wordt, terwijl dat zo nodig is. Hij riep mensen op vooral te gaan zingen, thuis of bij een koor. Wij staan er zeker voor open om mensen mee te laten ‘proeven’ van het zingen bij een koor, zonder directe verplichting van een lidmaatschap. Welkom!

Aan het einde van de avond mochten we dankzij Pasen ook richting de toekomst kijken. We zongen ‘Maranatha’ en ’Een Toekomst vol van hoop’. We eindigden de avond met ’U zij de glorie’. We zijn dankbaar dat we terug kunnen kijken op een heel mooie avond! Voor een foto-impressie klik hier. De leden kunnen op het ledenportaal terugkijken (eerst wel inloggen) via video. Mocht u het concert willen (terug)kijken, klik dan hier.
Kerstfeest in de Grote Kerk op 23 december 2023

Op zaterdag 23 december was ons traditionele 'Kerstfeest in de Grote Kerk'. In een uitermate volle kerk klonk de samenzang prachtig. De lezingen van het Kerstevangelie werd verzorgd door Burgemeester Wouter Kolff. Uiteraard was er veel koorzang door de medewerkende koren: het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him en de gezamenlijke koren van Peter Burger. Net als vorig jaar werden we weer verrast door fantastisch uitgevoerde liederen van het Het Vocaal Ensemble Orpheus uit Lviv Oekraïne. We mochten wederom genieten van hun prachtige stemmen. Ronald IJmker bespeelde het orgel en Noortje van Middelkoop de panfluit. De algehele muzikale leiding was in handen van onze dirigent Jan Quintus Zwart. Wat was het een mooie manier om de Kerstdagen in te gaan.

 

 
Solidariteitsconcert voor Israël op 25 november 2023 in de Grote Kerk van Apeldoorn

Het concert stond al lang gepland; het zou het slotconcert zijn in de reeks mazzeltovconcerten, de kers op de taart zeg maar. Praise Him heeft meegezongen in Katwijk en in Deventer en nu dan samen met de andere koren van Jan Quintus als het 'groot samengesteld Holland-Koor'. Maar wie had gerekend op 7 oktober? Het maakte alles anders. Opeens was het niet een feestconcert, maar werd het een solidariteitsconcert. Solidair met Israël in deze moeilijke tijd (zonder de 'gewone argeloze Gaza inwoner te vergeten).

 

Om 11.00 uur vertrok een delegatie van Praise Him per bus naar Apeldoorn. Daar werd eerst gerepeteerd als het 'groot Holland Koor' en daarna als koor met het Hineni Symfonie orkest. Na een verdiende pauze zaten we klaar en zagen we de kerk aan het begin van de avond volstromen.

 

Het werd een heel mooie avond: het was heerlijk zingen met zo'n groot koor, begeleid door orgel (Ronald IJmker), piano (Mark Brandwijk) en het Symfonie-orkest. En natuurlijk niet te vergeten door Noortje van Middelkoop op de panfluit. Jan Quintus dirigeerde zeer gepassioneerd het koor, het orkest en de samenzang. Aan zijn manier van dirigeren zag je af dat Israël hem na aan het hart ligt. Mooie zang van Gilad Nezer (wat een stem!) en Marcel van der Poel en dito muzikale intermezzo's van het Hineni orkest alleen en met Noortje van Middelkoop. De toespraak van ds. Willem Glashouwer, die refereerde aan de door Hamas vrijgelaten vrouwen en kinderen. Één kind waarvoor hij persoonlijk gebeden had, omdat zij op 'zijn' (op een eerdere bemoedigingsavond uitgereikte) poster stond.  Alles bij elkaar maakte het een geweldige avond. Er werd gecollecteerd en ook deze avond bracht weer een mooi bedrag op van ruim € 33.000.

 

Daarna de bus in en richting Dordrecht. Het was heel laat (of eigenlijk vroeg) toen de bus op de Weeskinderendijk stopte, maar het was het dubbel en dwars waard.

Psalm 122 zegt: Bid voor de vrede van Jeruzalem. Zo mogen we op weg zijn naar Zijn eeuwige Shalom.

Foto's van deze avond zijn te zien in het fotoboek.
Concert in de Pauluskerk te Dordrecht op 4 november 2023

Zaterdag 4 november 2023 werd in de Pauluskerk te Dordrecht het oratorium ‘Schepping’ uitgevoerd. Bijna het voltallige koor “Praise Him” (plus enkele leden van twee van de andere koren van Jan Quintus Zwart) stond op en voor het podium om het publiek een mooie avond te bezorgen. Oratorium ‘Schepping’ van Johan Bredewout is natuurlijk geweldig om uit te voeren: de koorzang dat de schepping zingend verwoordt, de gesproken bijbelteksten, de muzikale intermezzo’s -deze avond uitgevoerd door pianist Kees de Bruin en organist Arjan Breukhoven- zorgden voor een boeiend geheel. Tel daarbij op de prachtige getoonde beelden en de samenzang en u heeft de ingrediënten voor een geslaagde avond.

Ondanks het verschrikkelijk slechte weer, wisten heel wat mensen de Pauluskerk te vinden. Vanaf nu wordt er weer hard gerepeteerd voor het jaarlijkse ‘Kerstfeest in de Grote Kerk” op D.V. zaterdag 23 december. Alvast van harte welkom!
Bemoedigingsavond voor Israël op 26 oktober 2023 in de Grote Kerk Dordrecht

Onverwacht was er weer een concert vanuit Christenen voor Israël, maar wel een heel andere dan dat we gewend zijn. In verband met de oorlog in Israël werd een bemoedigingsavond georganiseerd. Bidden, zingen en spreken voor Israël. Het was een volle Grote Kerk deze avond van 26 oktober 2023. En dat ieder die aanwezig was Israël een warm hart toedraagt, werd wel duidelijk in de gesprekken (die ook meer lieten zien van de achtergrond van deze weerzinwekkende oorlog), in het zingen (er werd echt uit volle borst gezongen) en in het dirigeren, want Jan Quintus Zwart was zo mogelijk nog bezielender bezig dan normaal.

 

Bij binnenkomst ontving iedereen een programmablad, met daarin een poster met een foto van één of meer personen (veel kinderen) die door Hamas ontvoerd en nog vermist zijn. Deze poster zorgde aan het begin van de avond al voor een emotioneel moment, toen gevraagd werd hem omhoog te houden. Al die mensen en vooral kinderen die opeens niet één van de ruim 120 (onbekende) onschuldige Israëlische burgers waren, maar nu een gezicht hadden. Er werd gevraagd thuis voor hen te bidden.

 

Na de opening door ds. Kees van Velzen kreeg de ambassadeur van Israël het woord. Hij vertelde vanuit een andere optiek dan wat we in de media voorgeschoteld krijgen. Daardoor werd het beeld dat bij sommigen ontstaan was, weer wat in proportie getrokken. Hij eindigde zijn speech met de hogepriesterlijke zegen (de Heere zegene je....) en beëindigde de zegen met eraan toe te voegen: “moge de Eeuwige uw/jouw/mijn naam verbinden aan Israël”. Daarna speelde Noortje van Middelkoop het Israëlisch volkslied, wat door de ambassadeur uit volle borst meegezongen werd.

 

Jan Quintus Zwart interviewde Jesaja de Vos van de Joodse gemeenschap in Rotterdam en André Diepenbroek van de Christelijke gemeenschap in Dordrecht, beiden werkzaam bij de Israëlische ambassade. Vervolgens Nico Drost, die voor CU in de Tweede Kamer zit; Noortje van Middelkoop die samen met Jan Quintus Zwart en het Holland-Koor naar Israël zou gaan; Nathanaël Middelkoop, wethouder SGP Urk. En dat waren stuk voor stuk indrukwekkende gesprekjes.

 

Natuurlijk werd er ook veel gezongen. Samenzang en zang door ons koor, het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor "Praise Him” en het Holland-Koor beiden natuurlijk o.l.v.  Jan Quintus Zwart. Marco den Toom (orgel), Kees de Bruin (vleugel) en Noortje van Middelkoop (panfluit) begeleidden en zorgden voor een mooi muzikaal intermezzo. Jan Loosman was de solist bij het lied de Heilige Stad. Schitterend!

 

Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder indrukwekkende avond. Een avond waarop ook gecollecteerd werd voor het noodfonds van Christenen voor Israël. Dat bracht contant ruim € 5.000 op en digitaal werd er op die avond bijna € 27.000 gedoneerd. 

Foto's van deze avond zijn te zien in het fotoboek.

 
Mazzeltov concert voor 75 jaar Israël op 22 juni 2023 in Deventer

In de serie concerten die door 'Christenen voor Israël' georganiseerd wordt naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de staat Israël, vond een grote zangavond plaats in de goed gevulde Lebuïnuskerk in Deventer. Hieraan werkten vier gemengde koren mee. Naast Chr. Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him waren aanwezig: Chr. Gem. Zangverenging Looft den Heer uit Notter, CRK Praise the Lord ook uit Notter, het CRK Voices uit Kampen en het Holland-Koor. Voor de muzikale begeleiding zorgden Marco den Toom (orgel), Jan Lenselink (vleugel) en Noortje van Middelkoop (panfluit). Het geheel stond onder enthousiaste en bezielende leiding van onze dirigent Jan Quintus Zwart. De opening (n.a.v. Psalm 126) en de meditatie (n.a.v. Zacharia) werden verzorgd door ds. Henk Poot; Gert-Jan Segers liet ons luisteren naar een vijftal historische figuren die voor het ontstaan van de staat Israël zo belangrijk zijn geweest. Israël, een wonder in onze tijd. Haar bestaan bevestigt dat God altijd trouw blijft aan Zijn beloften. En in verbondenheid met Gods volk mogen we uitzien naar die geweldige toekomst, waarvan we ook deze avond zo heerlijk hebben mogen zingen en getuigen. Klik hier voor een foto-impressie van deze avond.
Mazzeltov Tour van Christenen voor Israël 11 mei 2023 in Katwijk

Christenen voor Israël trekt het land door met een grote verjaardagstour voor 75 jaar Israël: de Mazzeltov Tour! 
 

Op donderdag 11 mei werd in een volle Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee feestelijk het eerste concert van de Mazzeltov Toer gestart. De ambassadeur van Israël opende de avond door middel van het plaatsen van de Israëlische vlag in het midden van een serie vlaggen. De avond was rijkelijk gevuld met een zeer gevarieerd programma van muziek en sprekers. Medewerkenden waren: Hineni Symfonie Orkest o.l.v. Ilia Belianko, Elizabeth Poz - sopraan, Holland-Koor en Chr. Gem. Drechtstedenkoor 'Praise Him' o.l.v dirigent Jan Quintus Zwart, Marco den Toom - orgel, Jan Lenselink - vleugel, ds. Martin Heikoop en ds. Frank Heikoop - opening en overdenking, verteller Gerhard den Boon schetste gedurende de avond het verhaal van de staat Israël. Twee jonge mensen praatten de avond op een leuke en enthousiasmerende manier aan elkaar. Klik hier voor een foto-impresssie van deze avond.
Concert zaterdag 18 maart 2023 t.b.v. Christenen voor Israël

Op 18 maart hadden we in de Oude Kerk in Hardinxveld-Giessendam een koor- en samenzangavond t.b.v. Christenen voor Israël. Aan deze avond werkte naast 'ons' Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor "Praise Him" mee, André van Vliet (orgel) en Kees de Bruin (piano). Zij lieten ons weer volop genieten van hun voortreffelijke samenspel. Pim van der Hoff, die tot 2020 voorzitter van Christenen voor Israël was, verzorgde de overdenking. De algehele muzikale leiding was uiteraard in handen van onze enthousiaste dirigent Jan Quintus Zwart.
Benefietconcert vrijdag 3 maart 2023 in de Grote Kerk Dordrecht

Op vrijdag 3 maart verzamelden veel zangers van Chr. Gem. Drechtstedenkoor Praise Him o.l.v. Jan Quintus Zwart, Hollands Christelijk Mannenkoor en CMK "Prins Alexander" beide o.l.v. Arjan Breukhoven in de Grote Kerk van Dordrecht om een benefietconcert te geven. Het orgel werd bespeeld door Arjan en Matthijs Breukhoven, trompet: Henk-Jan Drost, tenor: Marten Smeding en de opening en sluiting werd verzorgd door ds. Paul Wansink (predikant Grote Kerk). 

Dit concert is in hele korte termijn georganiseerd vanwege de allesverwoestende aanbevingen in Turkije en Syrië op 6 februari 2023. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen; Syrië overkomt ramp op ramp. Kerk in Actie werkt in Syrië en niet in Turkije, vandaar dat de collecte vanavond alleen voor Syrië bestemd was. De koren, de musici, de koster en Grote Kerk Gemeente werkten allen belangenloos mee om deze avond tot een succes te maken. De Hoop Drukkerij heeft kosteloos het PR-drukwerk en de programma's verzorgd. De collecte heeft het prachtige bedrag van € 4336,22 opgebracht en dit komt geheel ten goede aan de hulp voor de slachtoffers in Syrië. Zie ook de subpagina 'foto's' om een indruk van de avond te krijgen.

 
Kerstfeest in de Grote Kerk Dordrecht donderdag 22 december 2022

Na drie jaar kon het traditionele 'Kerstfeest in de Grote Kerk' weer plaatsvinden. In een koude maar volle kerk (300 zangers en ruim 450 bezoekers) konden we tezamen met de vier koren van Peter Burger onze kerstliederen ten gehore brengen. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Marco den Toom en Peter Burger; beide heren bespeelde op een bezielende en prachtige manier het orgel en de piano. Noortje van Middelkoop bespeelde de panfluit, dat als vanouds een prachtige aanvulling was op het geheel. Verwonderd waren we allen over het Oekraïens Vocaal Ensemble Orpheus. Muisstil was het in de kerk als zij hun liederen zo zuiver en gaaf zongen, waarna een groot applaus hun terecht toekwam. De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, verzorgde de kerstlezing. De algehele leiding was in vertrouwde handen van onze dirigent Jan Quintus Zwart. Uiteraard was er ook veel ruimte voor samenzang. Na afloop was er voor iedereen chocolademelk en glühwein. De collecte was bestemd voor Stichting Hart en Handen en komt ten goede aan de bevolking van Oekraïne. Geweldig dat we op deze manier het jaar 2022 mochten afsluiten. Meer foto's van deze avond zijn te zien op subpagina Foto's.

 
Koor- en samenzangavonden op 20 en 29 oktober 2022 in Ridderkerk en Dordrecht

Op donderdag 20 oktober 2022 hebben we een concert gegeven in de Singelkerk in Ridderkerk en op zaterdag 29 oktober 2022 in de Pauluskerk in Dordrecht. Beide avonden waren mede-georganiseerd door Christenen voor Israël. In Ridderkerk bespeelde Peter Teeuw het orgel en verzorgde Pim van der Hoff de overdenking. In Dordrecht bespeelde Kees de Bruin het orgel en verzorgde Peter Pellemans de overdenking. 
Scratch koordag op 3 september 2022 in Kampen

Op de zonovergoten zaterdag 3 september was er een Scratch koordag in de Bovenkerk in Kampen. Vele leden van Praise Him en van de andere koren van onze dirigent Jan Quintus Zwart startten onder zijn leiding om 10.00 uur met het instuderen van Oratorium De Schepping (Johan Bredewout). Ook ’s middags werd er nog druk gestudeerd. Tijdens de repetities liep het winkelend publiek uit de binnenstad van Kampen de kerk regelmatig even binnen en vertrokken weer, om tegen 15.00 uur terug te komen en te genieten toen we dit Oratorium tijdens een concert uitvoerden. Muzikale medewerking verleenden verder: Noortje van Middelkoop – panfluit, Jan Lenselink – piano, Ronald IJmker – orgel.
Zomeravondconcert op 23 juni 2022 in de Andreaskerk te Dordrecht

Op donderdagavond 23 juni gaven we een Zomeravondconcert in de Andreaskerk te Dordrecht. Het was de laatste repetitieavond van het seizoen en mooi om dat zo met een concert af te sluiten. Kees de Bruin begeleidde ons op de piano en het orgel.

De opbrengst van de collecte was voor het diaconale doel, dat vanuit de Andreaskerk wordt ondersteund. Tien jaar geleden kwamen zij voor het eerst in contact met Gipsy Mission. Dit is de organisatie die op verschillende plaatsen in Roemenië initiatieven neemt om naschoolse opvang te bieden aan Romakinderen. Het doel is om te voorkomen dat deze kinderen onderwijsachterstand oplopen. 
Benefiet concert in de Grote Kerk Sliedrecht op 21 mei 2022

Op zaterdag 21 mei mochten we alweer ons tweede concert in dit jaar geven in de Grote Kerk te Sliedrecht. Het was een Benefietconcert bestemd voor werkzaamheden die jongeren uit de gemeente Sliedrecht gaan doen t.b.v. daklozen in Tapiobiscke (Hongarije). 


 
Concert 2 april 2022 in de Maranathakerk Zwijndrecht "Een toekomst vol van Hoop"

Na ruim 2 jaar stonden we dan eindelijk weer 'op de planken'! Met een prachtig repotoire en een mooie opkomst hebben we een prachtige avond beleefd.

Medewerking werd verleend  door: Kees de Bruin - orgel, Noortje van Middelkoop - panfluit, Andre van Vliet - vleugel.

Ondanks dat we in een bijzonder kleine samenstelling hebben gezongen, mede door vele zieken, was het heerlijk om onze trouwe God te mogen prijzen in ons lied. Een feest!
Dankconcert in de Grote Kerk Gorinchem op 8 januari 2020

In 2020 bestaat Christenen voor Israël 40 jaar! Op woensdagavond 8 januari werd dit jubileumjaar gestart met een dankconcert in een zeer volle Grote Kerk van Gorinchem. Medewerking aan deze avond werd verleend door Het Holland-Koor, Chr. Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him, Gerben Budding - orgel, Jan Lenselink - piano en Cloé Elsenaar - viool. De algehele muzikale leiding was in handen van onze dirigent Jan Quintus Zwart. Dit concert stond niet alleen in het teken van 40 jaar Christenen voor Israël, maar ook van een ‘wisseling van de wacht’. Pim van der Hoff droeg deze avond de voorzittershamer over aan ds. Frank Heikoop. Maar voordat dit een feit werd, kreeg de burgemeester van Gorinchem, mevrouw Reinie Melissant, het woord. Zij mocht Pim van der Hoff de versierselen opspelden, die horen bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze opgespeld vanwege zijn grote (internationale) inzet voor onder meer Christenen voor Israël. Een verraste, maar zeker geëmotioneerde Pim was hier zeer van onder de indruk. We kunnen terugkijken op een mooie en geslaagde avond vol met koorzang, instrumentale intermezzo’s en diverse sprekers.
Kerstfeest in de Grote Kerk Dordrecht op 21 december 2019

Het Chr. Gem. Drechtstedenkoor Praise Him heeft op zaterdag 21 december het inmiddels traditionele ‘Kerstfeest in de Grote Kerk’ gehad. In een volle kerk was er naast koorzang ook weer veel samenzang. Het hele Kerstconcert stond onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart. Verdere medewerking werd verleend door Martin Mans, hoofdorgel en Noortje van Middelkoop, panfluit. Het was genieten wat zij beiden ten gehore hebben gebracht. Na afloop was er een gezellig samenzijn met warme chocolademelk of glühwein. We kunnen terugkijken op een mooie en geslaagde avond.
Adventsconcert in de Maranathakerk op 28 november 2019

Op donderdag 28 november 2019 heeft PRAISE HIM een Adventsconcert gegeven in de Maranathakerk in Zwijndrecht. Het Kerstoratorium Licht en Vrede is uitgevoerd. Dit oratorium, geschreven door Martin Zonnenberg, is een goed in het gehoor liggend muziekstuk en inspirerend voor de Adventsperiode ter voorbereiding op de Kerstdagen. Naast Praise Him werkten mee: Ronald IJmker – orgel; Kees de Bruin - piano; Severin van Dijk - dwarsfluit; Diana Abspoel - hobo; Cora Koen verrichtte de lezingen. We kunnen terugkijken op een mooi concert. Het was een prachtig geheel tussen koorzang, samenzang en lezingen van delen uit de Bijbel en enkele gedichten. Het instrumentaal samenspel met orgel, piano, dwarsfluit en hobo en de verdere muzikale begeleiding was weer een feest om naar te luisteren. Kijk voor meer foto's op Instagram (zoek op praisehim_drechtstedenkoor).
Jan Quintus Zwart 35 jaar dirigent, jubileumconcert op 26 oktober 2019

Het jubileumconcert in De Doelen (Rotterdam) voor het 35 jarige jubileum van dirigent Jan Quintus Zwart is voorbij. Wat hebben we genoten en wat was het mooi. Alle koren van Jan Quintus hebben meegewerkt, dus stonden er ruim 800 zangers op het podium en zaten op de 1e ring. Tezamen met het Hineni Symfonie Orkest, de solisten Chloë Elsenaar (viool) en Noortje van Middelkoop (panfluit), André van Vliet aan de piano en Ronald IJmker aan het orgel was het een avond om nooit te vergeten. De algehele leiding was in handen van de jubilerende dirigent Jan Quintus Zwart. Het publiek in de volle zaal heeft genoten, aldus vele positieve reacties die we aan het eind van de avond mochten horen. Via foto's ziet u een impressie van de avond.  Voor wie interesse heeft, is de avond terug te beluisteren op beleefmee.nl.
Praise Him gaf Benefietconcert in de Singelkerk te Ridderkerk op 27 juni 2019

Op 27 juni heeft het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM” onder leiding van haar dirigent Jan Quintus Zwart een Benefietconcert in de Singelkerk te Ridderkerk gegeven. Tijdens dit Benefietconcert is aandacht geschonken aan het werk van Stichting Tabitha. Deze Stichting biedt al ruim 40 jaar (financiële) hulp in Oost-Europa en dan met name in Roemenië en Oekraïne. De opbrengst van de kaartverkoop van dit concert is ten goede gekomen aan de projecten van de Stichting. Praise Him heeft een gevarieerd programma ten gehore gebracht. Verdere medewerking werd verleend door het Kinder- en Tienerkoor De Sleutel uit Ridderkerk; wat zingen zij leuk en wat deden zij hun best. Ook werden enkele liederen tezamen gezongen door de beide koren; met name het lied ‘Ik zal er zijn’ was ontroerend en gaf emotie bij publiek en koorleden. Jan Peter Teeuw bespeelde het orgel en begeleidde De Sleutel op de piano. Aan het eind van de avond kon er ook nog een mooi bedrag van de sponsorgelden worden overhandigd aan Stichting Tabitha. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde en mooie avond.
Praise Him zong op 16 mei 2019 in Papendrecht

Op donderdag 16 mei werkte Praise Him mee aan een koor- en samenzangavond in de Sionskerk in Papendrecht. Onder bezielende leiding van Jan Quintus Zwart werden prachtige liederen ten gehore gebracht. De muzikale begeleiding was in handen van Peter Burger orgel en Kees de Bruin piano. Wat zijn ze kundig en wat hebben ze ontzettend mooi gespeeld. De overdenking werd verzorgd door ds. W.J.J. Glashouwer. De avond werd georganiseerd door Christenen voor Israël. Reacties uit het publiek waren: Bijzonder, zo mooi; wat fijn dat enkele stukken uit Portraits in Grace nog een keer zijn gezongen; we hebben genoten van deze avond. Al met al, we kunnen terugkijken op een mooie avond.
Terugblik op Portraits in Grace op 13 april 2019

Op zaterdag 13 april 2019 heeft Praise Him een Passieconcert gegeven in de Bethelkerk in Zwijndrecht. In deze tijd voor Pasen staan we stil bij het offer dat onze Here Jezus uit liefde bracht tot verzoening van onze zonden. Zijn onbeschrijfelijk lijden brengt ons redding. We mochten stilstaan bij dit lijden door middel van lezingen uit Gods Woord en intense muziek aan de hand van de 9 portretten in de indrukwekkende cantate ‘Portraits in Grace’ (Portretten in genade). Dit mochten we doen met veel luisteraars in de kerk. Dank als u aanwezig was om deze avond met ons mee te maken.
'PRAISE HIM' viert 25-jarig jubileum met Massale koor en samenzang op 20 oktober 2018

Op zaterdag 20 oktober 2018 gaf 'PRAISE HIM' een massale koor en samenzangavond t.g.v. haar 25-jarig jubileum. Tijdens deze avond maakte MerweTV hiervan opnamen t.b.v. haar Zendgroep Kerken en heeft dit ook op Youtube geplaatst. Hieronder vind u beide uitzendingen en kunt u vanaf onze website nagenieten van deze prachtige mooie avond.
'PRAISE HIM' viert 25-jarig jubileum met Massale koor en samenzang op 20 oktober 2018 - deel 1
'PRAISE HIM' viert 25-jarig jubileum met Massale koor en samenzang op 20 oktober 2018 - deel 2
PRAISE HIM in nieuwe outfit per 24 maart 2018

PRAISE HIM is het jubileumjaar 2018 begonnen met het oratorium 'Een nieuw begin'. Het thema van dit jubileumjaar was ook 'een nieuw begin'. Ter gelegenheid hiervan heeft PRAISE HIM zich in nieuwe outfit gestoken. Dit was voor het eerst te zien tijdens het Passieconcert op 24 maart 2018 in de Bethelkerk te Zwijndrecht. 

Meerdere foto's van de nieuwe outfit vind u op de fotopagina >>
Praise Him zingt bij de Last Post te Ieper op 17 april 2015

Tijden de koorreis naar Ieper en Gent op 17 en 18 april 2015 heeft PRAISE HIM een bijdrage geleverd aan de Last Post bij de Menenpoort te Ieper. Dit is een soort Romeinse triomfboog. Een plaats, waar de Britse troepen naar het front trokken om elkaar af te lossen en waar velen niet meer leven terug kwamen. In 1927 werd die poort opgericht en ze bevat de namen van bijna vijfenvijftigduizend militairen uit het voormalige Britse imperium, die gesneuveld zijn voor 15 augustus 1917. Iedere avond opnieuw, jaar in jaar uit sinds 1929 wordt hier om 20:00 uur  in alle weersomstandigheden, de Last Post geblazen   als nagedachtenis aan al die duizenden soldaten die sneuvelden in die vreselijke periode. En vorige week vrijdag stonden we erbij. Eerst een lezing, toen de Last Post en vervolgens een moment stilte…..

Daarna begonnen wij te zingen. Eerst “Blijf bij mij Heer” en daarna “Heer wees mijn Gids” en ondertussen werden er kransen gelegd. Een moment, dat de rillingen over je rug liepen!
'PRAISE HIM' zingt bij de Last Post te Ieper op 17 april 2015
Vanaf 1 januari 2024 is de

nieuwe repetitielocatie: 

Zalencentrum van St. Vrienden

van De Hoop

Provincialeweg 122

3329 KP  DordrechtEerstvolgende concert: 27 juni Kerkbuurt 131, Sliedrecht Grote Kerk