Passieconcert op zaterdag 16 maart 2024 in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Op zaterdag 16 maart 2024 gaf Praise Him een Passieconcert in de Bethelkerk in Zwijndrecht. We keken echt naar deze avond uit, want samen met ‘ons’ kerstconcert (het Kerstfeest in de Grote Kerk) is dit passieconcert echt wel een van de hoogtepunten van het jaar. In de lijdenstijd, onderweg naar Goede Vrijdag en (God zij dank) Pasen, te mogen zingen van onze Here Jezus, die voor onze zonde zo moest lijden en aan het kruis genageld werd, dat komt zo zingend echt bij je binnen: “Hij voor mij”, wat een wonder van genade!

 

De Bethelkerk was goed gevuld, zeker gezien het feit dat er ook in deze periode veel Passie- en Paasconcerten worden gegeven. Het programma was heel afwisselend, er was uiteraard ook ruimte voor samenzang. ’Praise Him’ werd op voortreffelijke wijze begeleid door Ronald IJmker (orgel) en Kees de Bruin (piano). Zij namen tevens de instrumentale intermezzo’s voor hun rekening. Zoals altijd was de algehele leiding in handen van onze enthousiaste dirigent Jan Quintus Zwart.

 

Er werden bekende Nederlandstalige nummers gezongen met mooie koorbewerkingen, denk aan ‘Op die heuvel daarginds’ en ‘Leer mij, o Heer Uw lijden recht betrachten’. Engelstalige nummers, zoals ’Lenten Meditation’ en ‘Three crosses of shame’ en een lied in het Latijn ‘Pacem’ (dona nobis pacem, geef ons vrede). In deze tijd zeker een toepasselijk gebed. Jan Quintus nam bijna aan het eind van het concert, heel ongebruikelijk (hij noemde het zelf ook zo) de microfoon. Hij vertelde dat zingen eigenlijk 2x bidden is en dat sinds corona heel veel koren er niet meer zijn. Dat dat dus betekent dat er in deze tijd eigenlijk veel minder gebeden wordt, terwijl dat zo nodig is. Hij riep mensen op vooral te gaan zingen, thuis of bij een koor. Wij staan er zeker voor open om mensen mee te laten ‘proeven’ van het zingen bij een koor, zonder directe verplichting van een lidmaatschap. Welkom!

Aan het einde van de avond mochten we dankzij Pasen ook richting de toekomst kijken. We zongen ‘Maranatha’ en ’Een Toekomst vol van hoop’. We eindigden de avond met ’U zij de glorie’. We zijn dankbaar dat we terug kunnen kijken op een heel mooie avond! Voor een foto-impressie klik hier. De leden kunnen op het ledenportaal terugkijken (eerst wel inloggen) via video. Mocht u het concert willen (terug)kijken, klik dan hier.


Home

Zingen voor Gods troon mogen wij hier op aarde leren. Dat was de voornaamste reden om te komen tot de oprichting van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him op 11 januari 1993 in Dordrecht.

De grondslag voor het koor is Gods Woord; de naam Praise Him spreekt dan ook voor zich. Het koorrepertoire bestaat ondermeer uit psalmen, gezangen, geestelijke liederen, spirituals en Engelse hymnes. Het koor staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart.

Aanvankelijk kwamen koorleden uit de Drechtsteden, waaraan het koor zijn naam ontleent. Inmiddels komen de enthousiaste zangers uit een veel ruimer voedingsgebied iedere week naar de repetities. 

Wanneer u na het lezen van de verschillende pagina's van onze website enthousiast bent geworden, kunt u op onze informatiepagina meer lezen over het vrijblijvend bijwonen van enkele repetities en over hoe u lid kunt worden van Praise Him.

U kunt ons ook volgen op facebook en instagram (praisehim_drechtstedenkoor).

 

Privacy

Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van deze website en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Praise Him heeft de Privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 25 mei 2018). Voor de leden is de Privacyverklaring te vinden onder het ledenportaal, bij de pagina 'statuten'.

Kort nieuws

Kom zingen bij Praise Him

Heeft u ook zin om met ons mee te zingen. U bent van harte welkom! We repeteren iedere donderdagavond van 20.00 - 22.00 uur op de nieuwe repetitielocatie van Praise Him: de grote zaal van het Zalencentrum van Stichting Vrienden van De Hoop, Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht. 

 


Recent nieuws

Vanaf 1 januari 2024 is de

nieuwe repetitielocatie: 

Zalencentrum van St. Vrienden

van De Hoop

Provincialeweg 122

3329 KP  DordrechtEerstvolgende concert: 27 juni Kerkbuurt 131, Sliedrecht Grote Kerk